THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN GỬI BÀI THAM GIA VÒNG TRỰC TUYẾN SÂN CHƠI “THIẾU NHI VIỆT NAM – VƯƠN RA THẾ GIỚI”

          Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” dành cho các em thiếu nhi Việt Nam có độ tuổi từ 06 đến 10 (từ lớp 01 đến lớp 05 tính theo năm học 2023 – 2024) đang học tập tại các trường Tiểu học hoặc bậc tiểu học trong các trường liên cấp trên cả nước sẽ gia hạn nộp bài tham gia vòng trực tuyến đến hết ngày 17/3/2024.

          Nhằm cụ thể hóa Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”, Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025”, Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát tổ chức sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”, theo Kế hoạch sân chơi đã được công bố, thời gian nhận bài tham gia vòng trực tuyến từ ngày 20/11/2023 đến ngày 31/01/2024. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có thêm thời gian hướng dẫn các em thiếu nhi tham gia sân chơi, Ban Tổ chức trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân về việc gia hạn thời gian nhận bài tham gia vòng trực tuyến đến hết ngày 17/3/2024.

Địa chỉ nhận bài tham gia sân chơi: https://vuonrathegioi.dtp-education.com/cuoc-thi/vong-thi-truc-tuyen

Thông tin chi tiết về sân chơi truy cập website: https://vuonrathegioi.dtp-education.com

          Ban Tổ chức xin thông báo gia hạn thời gian vòng trực tuyến sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” và rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của các đơn vị, sự tham gia tích cực của các em thiếu nhi để góp phần vào thành công của chương trình.

Trân trọng./.