Giải thưởng sân chơi

“Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Căn cứ vào chất lượng dự thi của các đội trong Vòng bán kết toàn quốc, Ban Tổ chức sẽ quyết định số lượng giải thưởng cụ thể cho từng khu vực thi.

Giải thưởng bao gồm:

Giải nhất

 • Giấy Chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức sân chơi;
 • Tiền thưởng 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
 • Quà tặng của chương trình.

Giải nhì

 • Giấy Chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức sân chơi;
 • Tiền thưởng 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng)
 • Quà tặng của chương trình.

Giải ba

 • Giấy Chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức sân chơi;
 • Tiền thưởng 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 • Quà tặng của chương trình.

Giải khuyến khích

 • Giấy Chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức sân chơi;
 • Tiền thưởng 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
 • Quà tặng của chương trình.

Căn cứ vào chất lượng dự thi của các đội trong Vòng bán kết toàn quốc, Ban Tổ chức sẽ quyết định số lượng giải thưởng cụ thể cho từng khu vực thi.

Giải thưởng bao gồm:

1 Giải nhất

 • Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương
 • Giấy Chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức sân chơi;
 • Tiền thưởng 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
 • Quà tặng của chương trình.

5 Giải nhì

 • Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương
 • Giấy Chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức sân chơi;
 • Tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)
 • Quà tặng của chương trình.

6 Giải ba

 • Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương
 • Giấy Chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức sân chơi;
 • Tiền thưởng 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
 • Quà tặng của chương trình.